FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
chairman photo

चन्दन कुमार सिंह

अध्यक्ष

9855048006
sub chairman photo

रामपति देवी महतो

उपाध्यक्ष

9708248635

पन्नालाल साह

१ न. वाडा अध्यक्ष

9814204112

रमेश प्रसाद यादव

२ न. वाडा अध्यक्ष

9808987139
wada adhyaksh

अमर प्रसाद नेपाली

३ न. वाडा अध्यक्ष

9861510333

मिश्री लाल प्रसाद मल्लाह

४ न. वाडा अध्यक्ष

9827213273

लखिन्द्र प्रसाद यादव

५ न. वाडा अध्यक्ष

9845395173

रामपुजन पंडित कुम्हार

६न. वाडा अध्यक्ष

9807193019

सतेन्द्र प्रसाद यादव

७ न. वाडा अध्यक्ष

9811145100
karyapalika sadsya nagchampa devi ko photo

नागचम्पा देबी

कार्यपालिका सदस्य

9804237344

मेराजुल नेसा

कार्यपालिका सदस्य

9816175502

छठिया देबी नुनियाइन

कार्यपालिका सदस्य

9814235445
karyapalika sadsya ko photo

राधिका देबी साह

कार्यपालिका सदस्य

9803417825

गेनालाल प्रसाद

कार्यपालिका सदस्य

9806808217