FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कुलोतम प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत kulotam123dev@gmail.com 9845039612
प्रेमचन्द्र ठाकुर नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9855048579
राजीव कुमार यादव ना.सु ९८५५०४८३००,९८५५०४५०५५
बिशवनाथ चौधरी स्वास्थ्य संयोजक bishu14ry@yahoo.com 9845642482
बेचन साह स्वास्थ्य सदस्य bechansah1975@gmail.com 9844296374
मनोरंजन तिवारी सव इन्जिनियर manoranjantiwari03@gmail.com 9814232902
प्रतित कुमार राई ना.प.से.प्रा pratitrai5555@gmail.com 9845358824
गोबिन्द प्रसाद लम्साल ना.प. स्वा. प्रा. 9845396209
सुदिप साह खरिदार sudipsah92@gmail.com 9845808397
kharidar अजय दास खरिदार 9845233622