FAQs Complain Problems

सामाचार

मिति २०८१/०३/१० गते देवताल गाउँपालिकाको १२(बाह्रौँ ) गाउँसभाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम रु. ३४,७३,४४,७४८।१५ प्रस्तुत गरिएको झलकहरु।।

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी